Rahvusvahelise vanemast võõrandamise vastase päeva KONVERENTS
"Et lapsele jääksid vanemad..."

25. aprillil 2022 kell 10:00 - 17:00


Link konverentsi ülekandele:

https://arvamus.postimees.ee/7506134/konverents-et-lapsele-jaaksid-vanemad

ja

https://www.youtube.com/watch?v=kQJTzTifjyUKonverents tutvustab vanemast võõrandamise kontseptsiooni ja sellega seonduvat probleemistikku. Eesmärgiks on tõsta sellega teadlikkust ning anda praktilisi nõuandeid oma ala ekspertidelt (perelepitaja, akadeemikud, pereterapeudid jne).


Konverents on suunatud eelkõige lahku läinud lapsevanemate muredega tegelevatele erialainimestele, aga teretulnud on ka lapsevanemad ja teised huvilised. Võõrandamisega seotud olukordades puuduvad inimestel tihtipeale nii taustateadmised probleemi mõistmiseks kui ka hea ettevalmistus ja enesekindlus olukorraga tegelemiseks. Käesoleva konverentsiga soovime olukorda parendada.


Vanemast võõrandamine* toob kaasa psühholoogilisi probleeme terveks eluks. Vanemast võõrandamisel tegeleb nii üks vanem, kui ka laiemalt teised pereliikmed ja teised ühiskonna liikmed tegevustega, mis kahjustavad lapse ja teise vanema suhet.


Kaasaegsed uurimistööd on näidanud, et lapse heaolu jaoks on oluline tugev side mõlema vanemaga nii vanemate kooselus kui ka peale lahkuminekut.

*Vanemast võõrandamine (ingl. parental alienation) on perevägivalla spetsiifiline vorm, mis ilmneb enamasti lahkuminekujärgselt. Vanema võõrandamise sündroomi all mõistetakse lapse irratsionaalset hirmu või viha ühe vanema vastu, mis on tekkinud enamasti teise vanema poolse manipulatsiooni järgselt.

Konverents toimub Tallinnas, Õiguskantsleri Kantseleis (Kohtu 8). Konverentsi kantakse paralleelselt üle virtuaalselt.

Konverents salvestatakse ja säilitatakse hiljem Sotsiaalkindlustusameti Youtube keskkonnas.


Konverentsi korraldatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.