Esinejad

Edward Andrew Kruk (MSW, PhD)

Edward Kruk, MSW, PhD, is Associate Professor of Social Work at the University of British Columbia, specializing in child and family policy, who also practices family mediation in Vancouver. His recent research projects have focused on co-parenting after divorce, family mediation, and parental alienation. He has over 40 years of clinical and community work experience as a professional social worker.

Dr Kruk töötab Briti Columbia Ülikoolis. Tema uurimissuundadeks on lapse ja perede õigused ning lahku läinud vanemate vahelised suhted, perelepitus ning vanemast võõrandumine. Dr Kruk viib ühtlasi läbi perelepitusi Kanadas Vancouveris. Omab sotsiaaltöötajana praktilist kogemust üle 40 aasta.

Ülle Madise, õiguskantsler ja lasteombudsman

Õiguskantsler ja lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Ülle Madise: "Minu töö on kaitsta ja edendada lapse õigusi. Ma seisan hea selle eest, et kõik, kes teevad lapsi puudutavaid otsuseid, lähtuksid lapse parimatest huvidest ja arvestaksid lapse arvamusega. Ma aitan laste häält otsustajatele kuuldavaks teha."


Sirle Sööt, jurist, Rootsi Eestlaste Liidu juhatuse esimees

Sirle Sööt on jurist ja aktiivne Rootsi eestlaste kogukonna elu eestvedaja ja eestluse hoidja, Valgemähe V klassi teenemärgi kavaler. Sirle nõustab Eestlasi Rootsis nii juriidilistel kui kultuurilistel teemadel, ning omab isiklikku kogemust kärgpere elukorraldusega Rootsis.

Küllike Lillestik, pereterapeut

Küllike Lillestik on pere ja paariterapeut, grupiterapeut. Oma töös puutub kokku segaduses peredega, paaridega ja lahutusprotsessis olevate paaridega. Varasemates ettekannetes on arutlenud, kui paljud inimesed paari ümber on mõjutatud lahkumineku otsusest, kuidas on laste, lähedaste, sõprade, töökaaslaste, sh kogukonna reageeringud tulenevalt mõjust ühe pere lagunemisele. Kuidas minna siis nn "hästi ja tervelt lahku"? Milline võiks olla elu peale lahutust, et kõikide edasine emotsionaalne, funktsionaalne elu- ja arengukeskkond oleks toetatud!?

Tallinna Ülikooli nooremteadur Rafaela Lehtme

Rafaela Lehtme on sotsiaalpedagoogi taustaga Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur ja doktorant. Ta keskendub oma töös pere lagunemise ja võrdse vanemlusega seotud teemadele läbi lapsekeskse lähenemise - kas ja kuidas on lapse parim huvi ja heaolu sellistel juhtudel tagatud. Tema doktoritöö käsitleb nn kolivate laste probleemi ja ühte võimalikku lahendust sellele - linnupesahooldust, kus pere lagunemisel on lapsel võimalik jääda ühte kindlasse koju, kus vanemad elavad temaga kordamööda. Lisaks on Lehtme uurimisvaldkonnas lapsekeskne ja kliendisõbralik sotsiaalkaitsesüsteem - kuidas tagada laste ja perede võrdne kohtlemine, suurem kaasatus ja rahulolu.

Kätlin Servet, Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna lasteabi telefoniteenuste juhtivspetsialist ja pereterapeut

Kätlin töötas 15 aastat medõena, kuid leidis ühel hetkel tee sotsiaaltöö õpinguteni. Sealt alates on Kätlin tegutsenud kriminaalhoolduses (sh juhtinud kriminaalhooldusosakonda), töötanud pikalt Tartu vanglas sotsiaaltöötajana, koolitanud töötuid ning olnud ärieetika, ärietiketti ja suhtlemisõpetuse lektor Tartu Kutsehariduskeskuses. Samuti on Kätlin õppinud õigusteadust ja tegutsenud õigusnõustajana. Sotsiaalkindlustusametis alustas Kätlin 2018. aastal lasteabitelefoni konsultandina. Pereterapeudina tegutseb aastast 2014.